Phòng - Ban

Phòng Hành chính Quản trị

1. Lãnh đạo phòng:

 Trưởng phòng:              Thạc sĩ, Luật sư: Phạm Hoài Sơn

 

Phó trưởng phòng:       KS. Nguyễn Văn Tin

2. Nhân lực:

Tổng số CBVC: 74 người

3. Cơ cấu, tổ chức

Phòng HCQT bao gồm 04 tổ công đoàn.

+ Khối Văn phòng : 24 người.

Trong đó, trình độ  : 07 Thạc sỹ, 14 Đại học, 03 Trung cấp và Phổ thông

+ Tổ điện nước      : 13 người

   Trong đó             : 03 Đại học, 10 Cao đẳng và Trung cấp.

+ Tổ Ô tô               : 09 người.

+ Tổ Bảo vệ            : 28 người.

4. Sơ lược lịch sử phát triển:

Phòng Hành chính quản trị được thành lập từ năm 1960, đảm nhiệm công tác Hậu cần của Bệnh viện.

Trải qua các thời kỳ, gồm các vị lãnh đạo phòng như sau:

- Tăng Xuân Mai:                            Trưởng phòng (1966 - 1967)

- Nguyễn Thế Mỹ:                           Trưởng phòng (1968 – 1970)

- Lại Thế Hiệu:                                 Trưởng phòng (1971 – 1980)

- Nguyễn Thế Mỹ:                            Trưởng phòng (1981 – 1986)

- Đào Duy Toàn:                              Trưởng phòng (1988 – 2007)

- Đoàn Hồng Hải:                            Trưởng phòng ( 2009 - 2020)

- Nguyễn Phú Cường:                      Trưởng phòng ( 2021 - 2023)

- Phạm Hoài Sơn                            Trưởng phòng (2023 - nay)

5. Chức năng, nhiệm vụ :

- Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Thực hiện mua sắm theo dự trù vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đảm bảo các nguyên tắc tài chính;

- Quản lý các tài sản của bệnh viện: nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lý tài sản theo chế độ quy định;

- Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí Bệnh viện được cấp, tiết kiệm chống tham ô lãng phí ;

- Thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện;

- Thực hiện và kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng  trong toàn bệnh viện;

- Đảm bảo cung cấp đủ: Điện, nước sạch.

- Tổ chức quản lý và thực hiện công tác hành chính bao gồm:

- Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu;

- Phục vụ lễ tân, tiếp khách và chuẩn bị hội trường cho các hội nghị.

- Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong Bệnh viện.

6. Những kết quả đạt được:

- Trong những năm qua, phòng HCQT đã thực hiện những công việc về xây dựng, sửa chữa, mua sắm và các công tác khác nhằm làm cơ sở để phục vụ chuyên môn, phục vụ bệnh viện.

- Mặc dù tính chất công việc đa dạng, nhưng cùng với sự nỗ lực đóng góp của mỗi CBVC và sự đoàn kết nhất trí trong tập thể. Phòng HCQT đã hoàn thành tốt các khối lượng công việc và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Các hình thức khen thưởng đã được phong tặng:

+ Năm 2022, Tập thể lao động xuất sắc và được nhận Bằng khen của Bộ Y Tế (QĐ số 1720 ngày 04/06/2023).

+ Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2022: (Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua văn hoá thể thao) Số 201/QĐ CĐYT ngày 11/4/2023, Công Đoàn Y tế Việt Nam.

­+ Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam (Đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh Số 155/QĐ-CĐYT ngày 30/03/2023, Công đoàn Y tế Việt Nam.

+ Giấy khen của Công đoàn Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương( Tập thể đạt danh hiệu tổ Công đoàn tiêu biểu năm 2022) Số 13 QĐ-CĐ ngày 30/1/2023, Công đoàn Y tế Việt Nam

+ Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam năm 2020 Số 140/QĐ-CĐYT ngày 25/05/2021 , Công Đoàn Y tế Việt Nam.

+ Năm 2019, tâp thể lao động xuất sắc nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế VN (QĐ số 29 ngày 05/02/2020).

+ Năm 2020, tập thể lao động xuất sắc nhận Bằng khen của Công đoàn Y tế VN (QĐ số 140 QĐ-CĐYT ngày 25/5/2021).

+ Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2009, 2011-2013, 2016, 2017, 2019, 2022.

+ Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng năm 2016.

- Tổ công đoàn phòng HCQT:

+ Đạt giải A1 hội thi cắm hoa chào mừng 93 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.

+ Đạt giải A1 liên hoan văn nghệ năm chào mừng ngày Phụ nữ việt nam 20/10/2022.

+ Có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2011.

+ Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2012, 2018.

+ Tổ công đoàn phòng HCQT đạt giải Ba - Hội thi cắm hoa nghệ thuật năm 2013, 2017.

                + Giải nhì cuộc thi sáng tạo slogan năm 2016.