Phòng - Ban

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế

1.     Lãnh đạo :

Trưởng phòng:                                  Ths. Phạm Văn Định

 

 

 

Phó trưởng phòng:                            Ths. Nguyễn Viết Thiện

                                                          Ks. Nguyễn Công Tý

Tổ trưởng công tác:                         Ths. Phạm Sỹ Thắng

2.     Tình hình nhân lực:

21 CBVC, trong đó: 04 Thạc sĩ, 06 Kỹ sư, 2 chuyên viên,1 kế toán viên, 4 dược sĩ hạng 4, 1 cán sự, 1 y công, 2 nhân viên kĩ thuật.

 

3. Quy mô, các bộ phận:

Bộ phận quản lý, Bộ phận kỹ thuật; Bộ phận thanh toán:  Bộ phận quản lý, cấp phát kho và công việc hành chính, văn phòng.

4. Sơ lược lịch sử xây dựng và phát triển:

Năm 1970 Ban giám đốc thành lập Tổ điện máy trực thuộc Ban giám đốc

Năm 1973 Bộ phận máy chuyển về phòng Dược. Bộ phận điện chuyển phòng Hành chính – Quản trị.

Năm 1979 Ban giám đốc thành lập phòng Vật tư sửa chữa thiết bị y tế

Năm 1982 Bộ Y tế có quyết định thành lập phòng vật tư

Năm 1982 -1985: Phó phòng phụ trách: Ks Trần Đình Long

Năm 1985 - 1989:Trưởng phòng: Ks Trần Đình Long

Năm 1989 - 1999: Trưởng phòng: Ks Dương Bá Kiếm

Năm 1999 -  2007: Trưởng phòng: Ds.TTUT Bùi Hồng Lúy

Năm 2007- 03/2023  : Trưởng phòng: Ths.Lê Đình Cường

Từ  04/2023 đến nay : Trưởng phòng: Ths.Phạm Văn Định

5. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu:

Chức năng:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, hóa chất và  thiết bị y tế trong Bệnh viện.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, hóa chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả. 

 Nhiệm vụ:

  • Xây dựng dự toán, trình lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt hóa chất, vật tư, dụng cụ y tế tiêu hao, phân phối, cấp phát cho các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị theo yêu cầu sử dụng.
  • Xây dựng dự toán, trình lãnh đạo Bệnh viện và Bộ Y tế phê duyệt mua sắm trang  thiết bị y tế.
  • Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.
  • Tổ chức nhận hàng, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.
  • Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả thiết bị đã trang bị cho các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị.
  • Làm các thủ tục tiếp nhận và hướng dẫn sử dụng các hàng viện trợ trong và ngoài nước.
  • Giám sát và trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các loại thiết bị trong Bệnh viện.
  • Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển những thiết bị không có nhu cầu sử dụng, thanh lý thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được để trình lãnh đạo bệnh viện và Bộ Y tế.

Kiểm tra, theo dõi các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để có kế hoạch kiểm định, cấp phép định kỳ theo quy định của Nhà nước.

6. Các thành tích nổi bật đã đạt được:

  • Phòng Vật tư thiết bị y tế có những cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công đoàn ngành y tế.
  • Hàng năm phòng Vật tư thiết bị y tế đều đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và có từ 1 đến 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.